Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai được thành lập vào tháng 08/1998, tọa lạc tại Thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa trên diện tích 11.936 m2. Trải qua 17 năm hình thành, nhà trường không ngừng phát triển về cơ sở vật chất, số lớp học, số lượng học sinh, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
        Trong năm học 2016 - 2017:
Về học sinh có 1325 HS được phân thành 31 lớp ban cơ bản. Trong đó Khối 10 có 11 lớp (484 HS), Khối 11 có 10 lớp (443 HS) và Khối 12 có 10 lớp (398 HS).
Đội ngũ CB-GV-NV có 81 người. Trong đó CBQL có 04 người, GV có 68 người và NV có 09 người. Các CB-GV-NV được biên chế thành 10 tổ chuyên môn: tổ Toán, tổ Tin, tổ Lý, tổ Hóa, tổ Sinh, tổ TD - QP, tổ Ngữ văn,tổ Sử, tổ Địa, tổ Tiếng Anh và 01 tổ Văn phòng.
Song song với việc phát triển qui mô, CLGD của nhà trường  ngày một nâng cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục theo nghị quyết số 29 NQ/TW, ngành giáo dục của tỉnh nhà nói chung, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nói riêng đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới, nhất là tình trạng CLGD chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trước tình hình trên, Bộ GD&ĐT đang triến khai đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, tiếp tục đào tạo bồi dưỡng đội ngũ GV, qui định chuẩn GV và chuẩn hiệu trưởng, tăng cường cơ sở vật chất và đẩy mạnh công tác đánh giá và kiểm định CLGD phổ thông nhằm nhanh chóng tạo bước chuyển biến lớn về CLGD. Tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, đã triển khai Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về công tác đánh giá và kiểm định CLGD, nắm được quy trình và nội dung các tiêu chí thuộc 5 tiêu chuẩn được sử dụng làm công cụ để nhà trường tự đánh giá, tự xem xét về hiện trạng và hiệu quả các hoạt động giáo dục, chỉ ra các điểm mạnh, điểm yếu của từng tiêu chí. Từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng và các biện pháp thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn CLGD do Bộ GD& ĐT ban hành nhằm không ngừng cải tiến nâng cao CLGD của nhà trường, tiến tới đăng ký kiểm định CLGD là điều kiện để khẳng định uy tín và thương hiệu của nhà trường trong sự nghiệp phát triển giáo dục.
        Những thành tích nổi bật của nhà trường từ năm học 2014-2015 đến năm học 2015-2016:

Năm họcHình thức khen thưởngSố, ngày , tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành quyết định
2014-2015Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Phú YênQĐ số: 161/QĐUBND ngày 28/01/2015 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên tặng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trật tự ATXH năm 2014
 
2015-2016
 
Bằng khen
QĐ số:192/ QĐ-KT ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND Tỉnh Phú Yên tặng về thành tích xuất sắc qua năm 5 thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT giai đọan 2011-2015.
 
2015-2016
 
Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công An
QĐ số: 595/QĐ-BCA-V28 ngày 23/02/2016 của Bộ CA tặng có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trật tự ATXH năm 2015
 
2015-2016
 
Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Phú Yên
QĐ số: 1921/QĐ-KT, ngày 16/08/2016 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên – Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 – 2016.
2015-2016Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủQĐ số: 2082/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ-Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2015-2016.