TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN THỊ MINH KHAI

 

I. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Vào mùa thu năm 1998, từ mảnh đất Hòa Bình kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và cần cù trong lao động sản xuất, hiếu học. Trường THPT BC Nguyễn Thị Minh Khai được thành lập theo Quyết định số 1932/1998/QĐ-UBND, ngày 05 tháng 8 năm 1998 của UBND tỉnh Phú Yên trên cơ sở tách từ trường THPT Lê Hồng Phong. Để đáp ứng yêu cầu “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” cho vùng căn cứ cánh mạng, nông thôn Huyện Tuy Hòa.

Ngày mới thành lập, trường sử dụng 8 phòng học làm cơ sở giáo dục với và 01 phòng làm việc. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) chỉ có 19 trong đó có 02 CBQL, 14 GV, 03 nhân viên, hầu hết CB, GV, NV được chuyển từ trường THPT Lê Hồng Phong. Ban đầu, trường chỉ có 14 lớp học với 722 học sinh (HS), trong đó có 4 lớp 12 (182 HS), 6 lớp 11 (328HS) và 4 lớp 10 (212 HS). Kỳ thi tốt nghiệp (TN) đầu tiên vào năm 1999, trường chỉ có 55,2% HS đậu TN phổ thông.

Trường THPT BC Nguyễn Thị Minh Khai được chuyển lên thành trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai theo Quyết định số 922/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2010, đến nay đã được 22 năm. Qua 22 năm thành lập và phát triển, đến năm học 2019-2020, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 29 lớp với 1246 HS và 77 CB-GV-NV. Qui mô này dự kiến sẽ ổn định trong nhiều năm tiếp tục ổng trong những năm tiếp theo.

II. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CHUYÊN MÔN
1. Xây dựng đội ngũ
Từ số lượng ban đầu là 19 CB-GV-NV, đến năm học 2019-2020 trường đã có 77 người (50 nữ) trong đó: có 4 CBQL, 9 NV và 64 GV. Về trình độ chuyên môn của GV: đạt chuẩn đại học 100%, đạt trình độ sau đại học: 15 người (16.8%). Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 10 (18%).
Hàng năm, trường có gần 100% giáo viên đạt Lao động tiên tiến. Nhiều GV được công nhận Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cơ sở, CSTĐ cấp tỉnh, được UBND tỉnh Phú Yên, Sở GD-ĐT ghi nhận thành tích và khen thưởng; nhiều GV được UBND tỉnh Phú Yên, các Bộ, Ngành, Đoàn thể trung ương, Chính phủ tặng bằng khen, được nhận Huy chương, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, “Vì thế hệ trẻ”, “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”.

LÃNH ĐẠO ĐẢNG QUA CÁC THỜI KỲ

BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

1.Lê Minh Huệ : Bí thư chi bộ từ năm 2002-2014

2.Lê Thành Phương : Bí thư chi bộ từ năm 2014-2017.

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

1.Lê Thành Phương : Bí thư Đảng bộ từ 9/01/2017 đến 28/2/2020.

2.Lê Thành Phương : Bí thư Đảng bộ từ năm 2020-2025

3.Huỳnh Thị Phúc : Phó bí thư Đảng bộ từ ngày 9/1/2017 đến ngày 28/2/2020.

3.Nguyễn Thanh Giới : Phó bí thư Đảng bộ từ ngày 28/2/2020 đến nay.

CÁN BỘ QUẢN LÝ QUA CÁC THỜI KỲ

HIỆUTRƯỞNG
1. Lê Xuân Quang : Hiệu trưởng đầu tiên từ năm 1988-2010
2. Lê Minh Huệ : Hiệu trưởng từ năm 2010-2014
3. Lê Thành Phương : Hiệu trưởng từ năm 2014 đến nay.

PHÓ TRƯỞNG
1. Lê Minh Huệ (Phó Hiệu trưởng từ năm 1998-2010)
2. Mai Thi Thanh Tâm (Phó Hiệu trưởng từ năm 2005-2010 )
3. Lê Thành Phương (Phó Hiệu trưởng từ năm 2010-2014)
4. Trần Thị Lệ Thủy (Phó Hiệu trưởng từ năm 2011-2018)
5. Nguyễn Thanh Giới (Phó Hiệu trưởng từ năm 2014 đến nay)

6.Trần Công Toàn (Phó Hiệu trưởng từ năm 15/2/2017 đến nay)

8.Trần Thị Diệu : (Phó Hiệu trưởng từ năm 2/2020 đến nay)

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, ĐOÀN THỂ QUA CÁC THỜI KỲ

CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

1.Nguyễn Xuân Thái : Chủ tịch công đoàn từ năm 1998-2005.
2.Đỗ Thị Kim Lương : Chủ tịch công đoàn từ năm 2005-2007.

3.Võ Thị Hà Trang : Chủ tịch công đoàn từ năm 2006-2008.

4.Huỳnh Xuân Mai : Chủ tịch công đoàn từ năm 2008-2010.

5.Lê Thị He Len : Chủ tịch công đoàn từ năm 2010-2012.

6.Huỳnh Thị Phiển : Chủ tịch công đoàn từ năm 2012-2014.

7.Trần Công Toàn : Chủ tịch công đoàn từ năm 2014 -2018

8.Trần Thị Diệu : Chủ tịch công đoàn từ năm 4/2018 đến nay.

ĐOÀN THANH NIÊN

BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG

1.Huỳnh Ngọc Thoại : Bí thư đoàn trường từ năm 1988-1999.
2. Phan Ngọc Anh : Bí thư đoàn trường từ năm 1999-200
3. Huỳnh Thị Phúc : Bí thư đoàn trường từ năm 2001-2002.
4. Huỳnh Xuân Mai : Bí thư đoàn trường từ năm 2002-2007.

5.Trần Công Toàn : Bí thư đoàn trường từ năm 2007-2014.
6.Trần Duy Nhất : Bí thư đoàn trường từ năm 2014
-2018.

7. Nguyễn Thị Luân Em : Bí thư đoàn trường từ năm 4/2018 đến 10/2018.

8. Ngô Minh Tân: Bí thư đoàn trường từ năm 10/2018 đến 10/2019.

9. Bùi Anh Diễm : Bí thư đoàn trường từ năm 10/2019 đến nay.

SỐ LIỆU ĐỘI NGŨ CB-GV-NV NĂM 2018
- Cán bộ quản lý: 4
- 10 Tổ chuyên môn và Văn phòng
1. Tổ Ngữ văn: 9 GV nữ , Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thừa.
2. Tổ Sử-GDCD-Điạ:11GV (11 nữ) , Tổ trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Giao.
3. Tổ Ngoại ngữ: 7 GV (6 nữ) , Tổ trưởng: Nguyễn Thị Tuyết Lan.
4. Tổ Toán: 11 GV ( 7 nữ) , Tổ trưởng: Huỳnh Thị Phiển.

5. Tổ Vật lý - CN: 10 GV (5 nữ) , Tổ trưởng: Nguyễn Văn Thanh.
6. Tổ Hóa học: 6 GV (4 nữ) , Tổ trưởng: Nguyễn Thị Thái Hòa.
7. Tổ Sinh học-KTNN: 5 GV (4 nữ), Tổ trưởng: Nguyễn Thị Hoàng Hạt.
8. Tổ Tin học: 5 GV (1 nữ) , Tổ trưởng: Nguyễn Bá Kim.
9. Tổ TD – GDQP: 7 GV ( 1 nữ ) , Tổ trưởng: Phạm Anh Tuấn.

10.Tổ Văn phòng: 9 NV (6 nữ) , Tổ trưởng: Lê Tấn Hồng
2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Nhiệm vụ chính của nhà trường là giáo dục THPT, nâng cao dân trí, đào tào nhân lực cho vùng nông thôn Tây Hòa. Từng bước nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh vào đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp (ĐH, CĐ, THCN), góp phần bổ sung nguồn nhân lực cho địa phương.
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai nằm trên địa bàn khó khăn của tỉnh Phú Yên, chất lượng tuyển sinh đầu vào trước đây rất thấp. Chính vì thế, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Sở GD-ĐT Phú Yên, của Huyện ủy - UBND huyện Tây Hòa, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân và nhờ sự nổ lực vượt bậc của tập thể GV và nhiều thế hệ HS nên chất lượng giáo dục của nhà trường từng bước được nâng lên. Tuy nhiên tỉ lệ học sinh giỏi các cấp, học sinh trúng tuyển vào ĐH, CĐ, THCN hàng năm chưa cao.

3. Xây dựng và bổ sung cơ sở vật chất:Hệ thống phòng học và các phòng chức năng chưa đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học. Trường có các sân bóng chuyền, sân bóng rổ, đường chạy ngắn để học thể dục. Khuôn viên trường được quan tâm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhiều năm liền được công nhận là Đơn vị văn hoá, được UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen.

4. Các phong trào hỗ trợ học tập
Nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh cho HS, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài các hoạt động theo chủ điểm, HS của trường tham gia các cuộc thi phong trào cấp huyện, cấp tỉnh và đạt thành tích cao.
5. Hoạt động Đảng bộ và các tổ chức Đoàn thể
-Đảng bộ là tập thể đảng viên (ĐV) đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến tháng 3 năm 20120 Đảng bộ có tổng cộng 57 ĐV (74%) chia thành 4 Chi bộ trực thuộc: Chi bộ Toán-Tin-TDQP, Chi bộ Khoa học tự nhiên và Chi bộ Khoa học xã hội và Anh văn, Chi bộ Văn –Văn phòng. Hàng năm, có 100% đảng viên đủ tư cách- hoàn thành tốt nhiệm vụ. 21 năm liên tục (1998-2019), Đảng bộ (Chi bộ) được công nhận là Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, được Huyện uỷ Tây Hòa tặng nhiều giấy khen.

-Công đoàn cơ sở liên tục đạt vững mạnh tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng cờ “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016”; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học” năm học 2016-2017; năm học 2018-2019 được Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng bằng khen.

-Đoàn trường nhiều năm liền được huyện Đoàn Tây Hòa công nhận đơn vị vững mạnh xuất sắc, được tỉnh Đoàn Phú Yên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng nhiều Bằng khen.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác
Là một đơn vị sự nghiệp đặt trên địa bàn huyện Tây Hòa, nhà trường luôn tích cực tham gia vào công tác xây dựng địa phương.
Thường xuyên tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật, lao động tình nguyện vệ sinh môi trường.
Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ huyện, chăm sóc, phụng dưỡng gia đình có công với Cách mạng.
Công tác khuyến học khuyến tài, công tác xã hội hoá giáo dục được đẩy mạnh. Gia đình HS và nhân dân địa phương tin tưởng và ủng hộ cao trong công tác xây dựng và phát triển nhà trường.
Nhờ phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể địa phương nên các tổ chức đoàn thể trong trường hoạt động có hiệu quả.

III. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU
1.Tập thể

* UBND tỉnh Phú Yên tặng

- Cờ Thi đua “Tâp thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trận tự ATXH” năm 2014;
- Cờ Thi đua “ Tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016”;
- Nhiều Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, Bằng khen chuyên đề….

- Cờ Thi đua “Tâp thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trận tự ATXH” năm 2018;

- Cờ Thi đua “ Tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019”;

* Bộ Công An

Cờ Thi đua “Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trật tự ATXH năm 2015;

Bằng khen “Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trật tự ATXH năm 2019;

* Bộ GD-ĐT tặng

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004”

- Cờ thi đua “Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017;

Và rất nhiều bằng khen thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, bằng khen thành tích chuyên đề.

* Các Bộ, Ngành, Đoàn thể trung ương

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 1 Cờ Thi đua, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng 01 cờ và 01 Bằng khen;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng 8 Bằng khen (2007-2017) ;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh tặng Giấy khen năm 2012; 2018

* Chính phủ tặng

- Cờ “Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2015-2016.

- Bằng khen của Thủ tướng năm học 2011-2012 đến 2016-2017;

- Cờ “Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019.
2. Cá nhân

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 3 lượt.
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh : 3 lượt.

- Bằng khen của UBND tỉnh: 27 lượt.

- Bằng khen của BGD-ĐT: 6 lượt.
IV. BÀI HỌC RÚT RA QUA 22 NĂM PHÁT TRIỂN
Từ khi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hình thành và phát triển đến nay qua 22 năm đã để lại những kinh nghiệm và bài học quí báu mà thầy trò nhà trường đã đúc kết được là:

1. Với ước mơ đổi đời của nhân dân, vượt lên nghèo đói đã tạo ra truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của nhân dân Tây Hòa. Sức mạnh của nhân dân đã tạo ra truyền thống hiếu học góp phần vào mọi thắng lợi của nhà trường ngày nay.

2. Huyện ủy, UBND huyện, Sở GD-ĐT Phú Yên qua các thời kì thấu hiểu được mong ước của nhân luôn quyết tâm lãnh đạo và tạo mọi điều kiện cho sự nghiệp giáo dục phát triển.
3. Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường luôn tâm niệm hết lòng phục vụ, dạy dỗ học sinh thân yêu của mình để không phụ lòng nhân dân và niềm tin của Đảng bộ huyện. Lấy yêu thương học sinh và nền nếp, kỉ luật làm kim chỉ nam cho hoạt động của trường.
4. Ý thức trách nhiệm và tinh thần vượt khó, ham học của HS nhà trường qua các thời kì đã làm nên truyền thống không có gì là không thể, tạo tiền đề cho các thế sau tiếp nối vươn lên.

V. LỜI CẢM ƠN
      Từ ngày thành lập đến nay, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Sở GD-ĐT và UBND tỉnh Phú Yên. Thầy cô giáo và học sinh đã làm việc trong niềm tin yêu và sự kỳ vọng lớn lao của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà cùng sự giúp đỡ tận tâm của các cấp các ngành, của nhiều tổ chức và cá nhân tâm huyết. Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai mãi mãi tri ân sự giúp đỡ quí báu đó.
Trải qua 22 năm thành lập và phát triển (1998-2020), Trường THPT BC Nguyễn Thị Minh Khai năm xưa - Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai hôm nay đã không ngừng nỗ lực để phát triển cùng thời gian. Trong khoảng thời gian ấy, nhiều thế hệ giáo viên kính mến và lớp lớp học sinh thân yêu đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Nhiều học sinh thành đạt và đang đóng góp tích cực trên các lĩnh vực: chính trị - kinh tế - khoa học - giáo dục - an ninh quốc phòng… góp phần làm giàu đẹp cho quê hương đất nước.
    Thành quả hôm nay của nhà trường in đậm sự nỗ lực miệt mài, thắm đẫm mồ hôi, công sức và có cả nước mắt …của nhiều thế hệ giáo viên và học sinh thân yêu. Thế hệ hôm nay luôn luôn trân trọng những thành tựu của quá khứ và không ngừng nỗ lực để Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và mãi mãi xứng đáng với niềm kỳ vọng của nhân dân và Đảng bộ huyện nhà.
Trân trọng!

                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                            LÊ THÀNH PHƯƠNG