THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA NHÀ TRƯỜNG


1.Tập thể

* UBND tỉnh Phú Yên tặng

- Cờ Thi đua “Tâp thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trận tự ATXH” năm 2014;
- Cờ Thi đua “ Tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016”;
- Nhiều Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, Bằng khen chuyên đề….

- Cờ Thi đua “Tâp thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trận tự ATXH” năm 2018;

- Cờ Thi đua “ Tập thể đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2018-2019”;

* Bộ Công An

Cờ Thi đua “Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trật tự ATXH năm 2015;

Bằng khen “Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trật tự ATXH năm 2019;

* Bộ GD-ĐT tặng

- Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2003-2004”

- Cờ thi đua “Phong trào thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2016-2017;

Và rất nhiều bằng khen thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, bằng khen thành tích chuyên đề.

* Các Bộ, Ngành, Đoàn thể trung ương

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 1 Cờ Thi đua, Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên tặng 01 cờ và 01 Bằng khen;
- Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng 8 Bằng khen (2007-2017) ;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh tặng Giấy khen năm 2012; 2018

* Chính phủ tặng

- Cờ “Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2015-2016.

- Bằng khen của Thủ tướng năm học 2011-2012 đến 2016-2017;

- Cờ “Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2018-2019.
2. Cá nhân

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 3 lượt.
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh : 3 lượt.

- Bằng khen của UBND tỉnh: 27 lượt.

- Bằng khen của BGD-ĐT: 6 lượt.