• Lê Thành Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng bộ. Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02573578143
  • Email:
   ltphuong.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ ngày 28/8/1998 công tác tại trường THPT Lê Hồng Phong ( GV, PBTĐT, Đảng ủy viên, CTCĐ).Từ 01/10/2010 PHT Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.Từ 11/08/2014 Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

 • Lê Tấn Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916561506
  • Email:
   lthong.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979299308
  • Email:
   kimoanh0109@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thái Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986424340
  • Email:
   ntthoa.thpt.minkhai@phuyen.ed
 • Nguyễn Thị Thừa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0914836753
  • Email:
   ntthua.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Huỳnh Thị Phiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Bí thư Chi bộ Toán-Tin-TDQP.Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918151526
  • Email:
   htphien.thpt.minhkh@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0979700221
  • Email:
   nvthanh.thpt.mik@phuyen.edu.vn
 • Phạm Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0915201392
  • Email:
   patuan.thpt.minhkhai@phuyen.
 • Nguyễn Thị Tuyết Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Bí thư Chi bộ KHXH-Anh văn. Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01206142249
  • Email:
   ntlan.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Nguyễn Thị Cẩm Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01202674881
  • Email:
   ntcgiao.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Nguyễn Bá Kim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978555139
  • Email:
   nbkim.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hoàng Hạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935671196
  • Email:
   nthhat.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn