• Nguyễn Ngọc Ty
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   01678848882
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh học sinh lớp 10A2

 • Bùi Thị Mộng Trầm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   01649110828
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh học sinh lớp 10A1

 • Nguyễn Tấn Lực
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0909719116
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh học sinh lớp 11B7

 • Nguyễn Phước Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   01696773277
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh học sinh lớp 11B3

 • Lê Trọng Vĩnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0974171998
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh học sinh lớp 11B1

 • Ngô Văn Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   0905624117
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh học sinh lớp 12C1

 • Lê Bá Cả
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Uỷ viên
  • Điện thoại:
   01652738264
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh học sinh lớp 12C2

 • Phan Tấn Đạt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Ban đại diện
  • Điện thoại:
   0935656645
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ huynh học sinh lớp 12C10

 • Nguyễn Văn Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban đại diện
  • Điện thoại:
   0987179117
  • Email:
   thinhtpt77@gmail.com