• Nguyễn Thanh Giới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949640976
  • Email:
   ntgioi.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung.

 • Trần Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lý
  • Điện thoại:
   0984884098
  • Email:
   ttdieu.thpt.minkhai@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn, công tác khảo thí, công tác dạy nghề phổ thông...

 • Trần Minh Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905149856
  • Email:
   tmthien.thpt.mk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác cơ sở vật chất, công nghệ thông tin; quản lý giáo dục học sinh.