• Huỳnh Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979299308
  • Email:
   kimoanh0109@gmail.com
 • Huỳnh Qúi Nhiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0984080040
  • Email:
   hqnhiem.thpt.minhkh@phuyen
 • Trần Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn, Tổ phó tổ Sử-Địa-GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lý
  • Điện thoại:
   0984884098
  • Email:
   ttdieu.thpt.minkhai@phuyen.edu
 • Tạ Thị Phưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905617695
  • Email:
   ttphuon.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Nguyễn Ngọc Hà Khuê
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạch Sĩ
  • Điện thoại:
   0986008335
  • Email:
   nnhkhue.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Bùi Thị Len Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ