• Trần Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lý
  • Điện thoại:
   0984884098
  • Email:
   ttdieu.thpt.minkhai@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn, công tác khảo thí, công tác dạy nghề phổ thông...

 • Bùi Thị Len Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0336984345
  • Email:
   btlni.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Qúi Nhiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0984080040
  • Email:
   hqnhiem.thpt.minhkh@phuyen
 • Phạm Văn Tá
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐCS
  • Email:
   pvta.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Minh Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCH CĐCS
  • Email:
   vtmthuy.thpt.mk@phuyen.edu.vn