• Trần Công Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Phó Hiệu trưởng. Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0913810680
  • Email:
   tctoan.thpt.mk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Từ ngày 19/11/1999 công tác tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.-Từ ngày 10/10/2007 đến 6/10/2014 làm BTĐT, ngày 7/10/2014 làm CTCĐCS.-Từ ngày 16/2/2017 PHT trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

 • Bùi Thị Len Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979299308
  • Email:
   kimoanh0109@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Qúi Nhiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0984080040
  • Email:
   hqnhiem.thpt.minhkh@phuyen
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tạ Thị Phưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0905617695
  • Email:
   ttphuon.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ: