• Lê Thành Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng bộ. Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   02573578143
  • Email:
   ltphuong.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Từ ngày 28/8/1998 công tác tại trường THPT Lê Hồng Phong ( GV, PBTĐT, Đảng ủy viên, CTCĐ).Từ 01/10/2010 PHT Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.Từ 11/08/2014 Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

 • Nguyễn Thị Tuyết Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Bí thư Chi bộ KHXH-Anh văn. Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01206142249
  • Email:
   ntlan.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ nhiệm UBKT
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0914642428
  • Email:
   htphuc.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Thị Lệ Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Bí thư Chi bộ Ngữ văn-Văn phòng. Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905217479
  • Email:
   ttlthuy.thpt.mk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thanh Giới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Bí thư Chi bộ KHTN. Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949640976
  • Email:
   ntgioi.thpt.minhkhai@phuyen.ed
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Duy Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01695315530
  • Email:
   tdnhat.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Huỳnh Thị Phiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Bí thư Chi bộ Toán-Tin-TDQP.Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918151526
  • Email:
   htphien.thpt.minhkh@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Phó Bí thư Chi bộ KHTN.Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0979700221
  • Email:
   nvthanh.thpt.mik@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Công Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Phó Hiệu trưởng. Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0913810680
  • Email:
   tctoan.thpt.mk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   -Từ ngày 19/11/1999 công tác tại trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.-Từ ngày 10/10/2007 đến 6/10/2014 làm BTĐT, ngày 7/10/2014 làm CTCĐCS.-Từ ngày 16/2/2017 PHT trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai.