• Nguyễn Thanh Giới
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0949640976
  • Email:
   ntgioi.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách chung.

 • Trần Minh Thiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT - Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0905149856
  • Email:
   tmthien.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Phiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBTV Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918151526
  • Email:
   htphien.thpt.minhkh@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lý
  • Điện thoại:
   0984884098
  • Email:
   ttdieu.thpt.minkhai@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác chuyên môn, công tác khảo thí, công tác dạy nghề phổ thông...

 • Nguyễn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 3, Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0979700221
  • Email:
   nvthanh.thpt.mik@phuyen.edu.vn
 • Tô Thị Minh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Tổ phó Tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0911361008
  • Email:
   ttmloan.thpt.mk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy

 • Nguyễn Thị Tuyết Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên. Bí thư Chi bộ 2. Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0706142249
  • Email:
   ntlan.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Bùi Anh Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Bí Thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0392443740
  • Email:
   badiem.thpt.mk@phuyen.edu.vn