• Ngô Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0933134486
  • Email:
   nqhuy.thpt.minhkhai@phuyen.edu
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Trọng Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983918308
  • Email:
   ntthe.thpt.minhk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tạ Thị Phưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
  • Điện thoại:
   0905617695
  • Email:
   ttphuon.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Trần Duy Nhất
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01695315530
  • Email:
   tdnhat.thpt.minhkhai@phuyen.e
  • Giới thiệu sơ bộ: