• Bùi Anh Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Bí Thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0392443740
  • Email:
   badiem.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Trọng Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02573578182
  • Email:
   thanhnt1994@gmail.com
 • Hồ Huỳnh Bảo Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02573578182
  • Email:
   hohuynhbaohiep.py@gmail.com