• Ngô Minh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986008335
  • Email:
   nmtan.thpt.pvd@phuyen.edu.vn
 • Lê Duy Gân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0962722339
  • Email:
   ldgan.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Nguyễn Trọng Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên, Phó Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0573578182
  • Email:
   thanhnt1994@gmail.com
 • Bùi Anh Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01692443740
  • Email:
   badiem.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Tạ Thị Phưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905617695
  • Email:
   ttphuon.thpt.minhkhai@phuyen.e