• Bùi Anh Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01692443740
  • Email:
   badiem.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Thị Luân Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973978454
  • Email:
   ntlem.thpt.nd@phuyen.edu.vn
 • Ngô Quốc Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0933134486
  • Email:
   nqhuy.thpt.minhkhai@phuyen.edu
 • Tạ Thị Phưởng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0905617695
  • Email:
   ttphuon.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Nguyễn Trọng Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983918308
  • Email:
   ntthe.thpt.minhk@phuyen.edu.vn