• Nguyễn Văn Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ 3, Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0979700221
  • Email:
   nvthanh.thpt.mik@phuyen.edu.vn
 • Trần Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0932542106
  • Email:
   tatuan.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Mộng Thường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0903880394
  • Email:
   htmthuong.thpt.minhkhai@phuy
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giảng dạy môn Công Nghệ

 • Ngô Thị Hoàng Kết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01672343403
  • Email:
   nthket.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Phan Thị Thu Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01257989256
  • Email:
   pttphong.thpt.minhkhai@phuyen.
 • Nguyễn Thị Thu Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0978283488
  • Email:
   nttsuong.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Lê Đình Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0935848299
  • Email:
   ldphong.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Ngô Minh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986008335
  • Email:
   nmtan.thpt.pvd@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0900000000
  • Email:
   vtnbich.thpt.mk@phuyen.edu.vn