• Nguyễn Thị Cẩm Giao
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01202674881
  • Email:
   ntcgiao.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Nguyễn Thị Luân Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973978454
  • Email:
   ntlem.thpt.nd@phuyen.edu.vn
 • Bùi Anh Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   01692443740
  • Email:
   badiem.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Trần Thị Diệu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn, Tổ phó tổ Sử-Địa-GDCD
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Địa lý
  • Điện thoại:
   0984884098
  • Email:
   ttdieu.thpt.minkhai@phuyen.edu
 • Dương Thị Thiên Thư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01676408420
  • Email:
   dttthu.thpt.minhkhai@phuyen.ed
 • Trần Thị Hồng Út
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974877411
  • Email:
   tthut.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Lê Thị Vân Như
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0573578182
  • Email:
   hamynhu89@gmail.com
 • Phan Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01695579625
  • Email:
   ptly.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Lê Thị Thanh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935848299
  • Email:
   lttnguyet.thpt.minhkhai@phuye
 • Lê Thị Ngọc Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01665373374
  • Email:
   ltnnga.thpt.minhkhai@phuyen.e