• Huỳnh Thị Phiển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBTV Đảng ủy, Bí thư Chi bộ 1, Tổ trưởng tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918151526
  • Email:
   htphien.thpt.minhkh@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Trọng Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0983918308
  • Email:
   ntthe.thpt.minhk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Quang Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0928186498
  • Email:
   nqminh.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Qúi Nhiệm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0984080040
  • Email:
   hqnhiem.thpt.minhkh@phuyen
 • Trần Thị Miền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01679012400
  • Email:
   htmien.thpt.minhkh@phuyen.edu
 • Nguyễn Trọng Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02573578182
  • Email:
   thanhnt1994@gmail.com
 • Lê Đức Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01225910180
  • Email:
   lddung.thpt.minhkhai@phuyen.e
 • Nguyễn Thị Kim Vi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Email:
   ntkvi.thpt.nd@phuyen.edu.vn
 • Hồ Huỳnh Bảo Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí Thư Đoàn Trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   02573578182
  • Email:
   hohuynhbaohiep.py@gmail.com
 • Lê Thị Phương Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0934877630
  • Email:
   ltpanh.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Lê Thị Uyên Thương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0700000000
  • Email:
   ltuthuong.thpt.mk@phuyen.edu.vn