• Võ Thị Minh Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919625902
  • Email:
   vtmthuy.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Tô Thị Minh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng ủy viên, Tổ phó Tổ Văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0911361008
  • Email:
   ttmloan.thpt.mk@phuyen.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phụ trách công tác văn phòng Đảng ủy

 • Phan Văn Thuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0326520744
  • Email:
   pvthuan.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0974342689
  • Email:
   nvtan.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Võ Thị Kim Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Kế toán
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Kế toán
  • Điện thoại:
   0793646306
  • Email:
   lieuptqd@gmail.com
 • Lê Văn Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên Thiết bị
  • Điện thoại:
   0935521809
  • Email:
   lvthang.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn