• Lê Tấn Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0916561506
  • Email:
   lthong.thpt.minhkhai@phuyen.edu.vn
 • Huỳnh Thị Kim Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979299308
  • Email:
   kimoanh0109@gmail.com
 • Võ Thị Minh Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919625902
  • Email:
   vtmthuy.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Tô Thị Minh Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   01666079919
  • Email:
   ttmloan.thpt.mk@phuyen.edu.vn
 • Nguyễn Văn Tấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0974342689
  • Email:
   nvtan.thpt.minhkhai@phuyen.edu