Công tác phụ đạo học sinh trước khi chính thức bước vào kỳ thi TN THPT QG