Đại hội Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025