Đại hội Đảng bộ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Lần V, Nhiệm kỳ 2020-2025