TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI SAU BÃO SỐ 12(4/11/2017)