0573.578182

KỶ NIỆM 125 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI 19/05/1890 - 19/05/2015

 Địa lý
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Hóa
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Lí - Công nghệ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Ngữ văn
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Ngoại ngữ
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Sử - GDCD
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Sinh
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 TD - QPAN
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Tin Học
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Toán
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
 Văn phòng
Cán bộ-giáo viên
Thông báo
Bảng tin chuyên môn
Kế hoạc tuần-tháng
BỘ MÔN - CHUYÊN ĐỀ:

STT TIÊU ĐỀ NỘI DUNG NGUỒN CUNG CẤP MÔN
1 KẾ HOẠCH TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ [ 31.10.2012 ] TỔ LÝ - CÔNG NGHỆ Vật lý
2 KẾ HOẠCH TỔ TOÁN - TIN [ 21.10.2012 ] TỔ TOÁN - TIN Toán
 
Trang   1
 
 
 

   TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
   Thị Trấn Phú Thứ -Tây Hòa - Phú Yên
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
   0573.578182
leanpha@phuyen.edu.vn   
   thpt.nguyenthiminhkhai@phuyen.edu.vn